Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy w Siedlcach Sp. z o.o.

Oferta

        Prowadzimy badania i pomiary na stanowiskach pracy w następującym zakresie:

CZYNNIKI FIZYCZNE

        Hałas *
        Wibracja ogólna *
        Wibracja miejscowa *
        Mikroklimat *
        Oświetlenie elektryczne
        Wydatek energetyczny metodą tabelaryczną

ZAPYLENIE

        Frakcja Wdychalna *
        Frakcja Respirabilna *
        Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w pyle *

CZYNNIKI CHEMICZNE

        Związki metali metoda ASA *
        Związki organiczne metoda GC-FID *

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji (AB 1037).

    * Badania akredytowane.

 

© Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy w Siedlcach Sp. z O.O.